Crosstalks

#03 Workshop with Erik Schokkaert (Science & industry lunch 3)

Info

Date: 
10 May 2007
Place: 

Promotiezaal, Vrije Universiteit Brussel | Gebouw D, Pleinlaan 2, 1050 Brussel

From 2005 until 2009, CROSSTALKS ran a bottom-up and interdisciplinary project “The Future of Medication in a Patient-centered Health Care”, a series of conferences and workshops to develop constructive dialogues between all the partners in the health care sector.

Crucial in this project was the collaborative partnership and sharing of knowledge between academics, industry, physicians, pharmacists, patients, sick funds and insurances, health and social care organizations and policymakers.

Programme: 

Thursday, May 10th| 2007

Patents and Patients

9:30 Verwelkoming en koffie

10:00 Lezing door Prof. Erik Schokkaert

11:00 Eerste ronde met commentaren van discutanten Dr. Chris Van der
Linden (neuroloog AZ St Lucas Gent), Dr. Rob Van Den Oever (directeur
gezondheidsbeleid van de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten) en
Prof. Marc Jegers (Micro-economie voor de profit en de non-profit
sector, VUB)

11:30 Open discussie met alle deelnemers

12:45 Aperitief, lunch en netwerking

Bios / Slides

Erik Schokkaert (KULeuven) is een prominent Belgisch econoom en directeur van het Centrum voor Economie en Ethiek. Schokkaert is deskundige in ‘willingness to pay’ voor sociale zaken en welzijn en levert met zijn onderzoek een belangrijke bijdrage tot het fundamentele, theoretische kennisdomein en de maatschappelijke relevantie ervan.

Report

“Bereid tot betalen?” was de titel van de derde CROSSTALKS Science &
Industry workshop in het kader van ‘The Future of Medication’. Prof.
Erik Schokkaert, Directeur van het Centrum voor Economie en Ethiek
(KULeuven) begon zijn lezing met de stelling dat tegen 2050 de
levenskwaliteit met 45% in kosten zal toenemen. Niet echt
verbazingwekkend dus dat ook de kosten in de gezondheidszorg zullen
toenemen omdat gezondheid nu eenmaal niet van een kwalitatief leven of
welvaart kan losgekoppeld worden. Toch blijft men die dingen los van
elkaar zien en als het over gezondheidszorg gaat, wordt er ook meestal
alleen in termen van stijgende uitgaven qua uitkeringen gepraat.
Nochtans gaan er ook flink wat baten en opbrengsten gepaard met de
gezondheidszorgsector – voor ziekenhuizen, dokters, apothekers,
ziekenfondsen en de geneesmiddelenindustrie is de gezondheidssector ook
een bron van inkomsten. Hoog tijd om dat eens op een heldere manier in
kaart te brengen.

Schokkaert pleitte in een eerste besluit dan
ook voor het laten stijgen van de uitgaven voor gezondheidszorg. Maar
omdat het over een collectief systeem gaat, worden meteen de kwesties
van solidariteit – waar begint ze? hoever gaat ze? – en ook individuele
verantwoordelijkheid – waar begint ze? hoever gaat ze? – centraal
geplaatst.
Bovendien zou volgens Schokkaert het aandeel ‘sociale
bijdragen’ een andere argumentatie moeten krijgen in de
loononderhandelingen en niet langer als een belasting maar als een
effectieve bijdrage moeten beschouwd worden waarvoor men ook iets
terugkrijgt. Dus hoe kan je die bestaande bereidheid tot betalen, die
tegelijk ook geremd wordt door het stijgend individualisme, activeren?
Volgens Schokkaert ligt het antwoord in een grotere transparantie op
alle vlakken en in meer efficiëntie. Transparantie dus op het vlak van
de trade off’s tussen samenleving en individu, op het vlak van de
budgetten en in de onderlinge communicatie tussen alle spelers in de
gezondheidszorg. Daarnaast moet het verzekeringselement, dat deel
uitmaakt van de sociale bijdragen, volgens Schokkaert meer benadrukt
worden. In die zin kan de psychologische en sociale barrière om te
investeren voor het individu naar beneden gebracht worden. Wat de
efficiëntie betreft, kan in de eerste plaats de vraag gesteld worden of
de organisatie van de gezondheidszorg zelf niet efficiënter kan?

Partners

This project could be realized due to unconditional grants by

Astra Zeneca Foundation
GlaxoSmithKline
Janssen Pharmaceutica
Pfizer
UCB