Crosstalks

Early Warning Signals & Public Safety

Info

Date: 
21 Feb 2006

On february 21st, 2006, CROSSTALKS organised a Science & Industry Lunch on Early Warning Signals & Public Safety. Talks addressed future perspectives on national policy (Brice De Ruyver), challenges for one of Belgium's biggest risk companies BIAC (Luc Van den Bossche) and the urgent need for more corporate and private co-operation (Yvan De Mesmaeker).

Programme: 

Discutanten:

Bartel Van de Walle - Prof Universiteit Tilburg and Head of ISCRAM - Information Systems for Crisis Response and Management
Anthony Antoine – Institute For European Studies

09:15 - 09:30 Verwelkoming + koffie
09:35 - 09:45 Intro Vice-Rector VUB Rosette S’Jegers
09:45 – 10:15 Nationaal Beleid : Brice De Ruyver - Criminoloog en adviseur en expert Algemene coördinatie Veiligheid en Binnenlandse Zaken: “Early Warning Signals vanuit een veiligheidscontext : state of the art, analyse, strategie en prognoses”
10:15 – 10:45 Publiek Private Samenwerking inzake bedrijfsbeveiliging : Yvan De Mesmaeker – Secretary General European Corporate Security Association
10:45 – 11:15 Interventie discutanten + discussie
11:15 – 11:30 Koffie
11:35 – 12:05 Key Note: Corporate : Luc Van den Bossche – Voorzitter Raad van Bestuur BIAC (Early Warning Signals vanuit een bedrijfscontext: state of the art, analyse, strategie en prognoses)
12:05 – 12:30 Interventie discutanten + einddiscussie
12:30 – 13:00 Apero
13:00 – 14:00 Lunch

Bios / Slides

Anthony Antoine (°Brugge, 1969)


is Licentiaat Politieke Wetenschappen (GO, 1994) en studeerde als Erasmusstudent aan de Vrije Universiteit Brussel, de University of Central Lancashire (Preston, UK) en de Université Libre de Bruxelles (Centre d’Etudes en Relations Internationales et Stratégiques). Als vrijwillig wetenschappelijk medewerker en later als vorser was hij verbonden aan het Centrum voor Polemologie binnen de vakgroep Politieke Wetenschappen van de VUB. Tussen 1998 en 2002 werkte hij er samen met het Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) en de Eidgenossische Technische Hogschüle Zurich (ETHZ) aan een project rond de creatie van educatieve online modules over de proliferatie en non-proliferatie van chemische en biologische wapens. Als assistent van Prof. Geeraerts was hij enkele jaren verantwoordelijk voor de cursus ³Europese Veiligheid². Binnen de Euro-Atlantic Foundation, een vereniging opgericht in de schoot van de NAVO Parlementaire Assemblée, was hij Project Director en consultant voor internet-communicatie binnen verschillende parlementen in Centraal en Oost-Europa (1997-2002). Als CEO van de bedrijven Allied Consultants en Dune Enterprises spitste hij zich tussen 1996 en 2002 toe op elektronische (crisis-) communicatie, aanvankelijk enkel voor internationale organisaties (zo o.m. de NAVO, de West Europese Unie, diverse Parlementaire Assemblées, de Hoge Vertegenwoordiger voor Bosnië en Herzegovina, ...) maar later ook middels een test-project voor de overheid (meer bepaald via het project Alertsites voor de Antwerpse Provincie. Sinds 2002 is hij voltijds Executive Director van het Institute for European Studies aan de Vrije Universiteit Brussel.


Yvan De Mesmaeker


holds a Master Degree in Civil Engineering (VUB) and specialized at the Universities of Liège (ULg), Brussels (ULB) and Mons. He broadened his education with studies on Financial Analysis (ICHEC), International Marketing (BTSI) and Corporate Security Management (KUL). De Mesmaeker gained management experience in multinational corporations (Fichet, Philips and Glaverbel). Since ‘91 he is Managing Director of Omega Risk, an audit practice advising Corporations and Governments on security issues and emergency planning. He is currently involved in the set up of corporate resilience programs against acts of terrorism and has chaired several open and closed meetings on the post 9/11 terrorist threat. Other assignments include Expert Witness for the Public Prosecutors Office and the Courts of Law, Expert for the Permanent Committee for the Control of Intelligence Services, Lecturer at the National Academy for Senior Police Officers and Trainee Supervisor at the School for Criminology of the Free University of Brussels.


Brice De Ruyver


is licentiaat in de rechten, licentiaat in de criminologie en doctor in de criminologie (1986). Hij is Gewoon Hoogleraar aan de Universiteit Gent verbonden aan de vakgroep strafrecht en criminologie (vakgebied strafrecht) en directeur van de onderzoeksgroep ‘Institute for International Research on Criminal Policy’ (IRCP). Hij doceert strafrecht, strafrechtelijk beleid, drugsbeleid, Organised Crime in Europe en Drugpolicy in Europe. Prof. De Ruyver was expert in verschillende Belgische parlementaire onderzoekscommissies, namelijk rond mensenhandel (92-94), rond drugsbeleid (96-97) en de affaire Dutroux (96-97). Hij was en is promotor van verschillende onderzoeksprojecten (50-tal), onder meer voor de Europese Commissie en verschillende Belgische Ministeries (Wetenschapsbeleid, Justitie, Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamenwerking, …). Prof. De Ruyver participeert in verschillende internationale netwerken en heeft gepubliceerd rond drugsbeleid, georganiseerde criminaliteit, mensenhandel, strafrechtelijk beleid en Europees en internationaal beleid op het vlak van justitie en binnenlandse zaken. Sinds april 2000 is hij expert van de Eerste Minister op het vlak van veiligheid en de politiehervorming. Sinds 2002 is hij tevens lid van het wetenschappelijk comité van het EMCDDA (Lissabon), en van de expertgroep Trafficking in Human Beings van de Europese Commissie.


Rosette S’Jegers


is vice-rector onderwijs aan de Vrije Universiteit Brussel en voorzitter van de onderzoeksgroep “Bedrijfseconomie en strategisch beleid” (BEDR). Als gewoon hoogleraar doceert zij “algemene economie” en “managementtechnieken” aan de Faculteit van de Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen, met speciale belangstelling voor de dienstensector. Zij is (co-) auteur van tal van wetenschappelijke publicaties met expertise binnen een ruim onderzoeksspectrum. Zij leidde verscheidene projecten over de gewijzigde concurrentievoorwaarden voor in onder andere de bank-, transport- en telecommunicatiesector. Sinds 1990 is zij lid van de Commissie voor Preventief Bedrijfsbeleid, opgericht door de Vlaamse Gemeenschap. Daarnaast is Rosette S’Jegers ook ere-vice-president van de Raad van Bestuur van “de Post/la Poste” en lid van de Entrepreneurial Talent Corporation Inc, waarvan ze de financiële en administratieve infrastructuur beschikbaar maakte voor studenten van de VUB, en coördineert zij de ontwikkeling van management training programma’s voor business executives uit de derde wereld.


Luc Van den Bossche


beëindigde zijn studies als doctor in de rechten (UGent) en is een bewogen sociaal en Vlaams politicus. Hij bekleedde verschillende parlementaire en ministeriële functies. Hij was meer dan 30 jaar advocaat aan de balie van Gent, waar hij nu ere-advocaat is. Hij doceerde aan verschillende onderwijsinstellingen in Vlaanderen en Brussel en was voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand (VVOB) en het Vlaams Instituut voor Overheidsmanagement. In 1988 werd hij Staatssecretaris voor Onderwijs. Tot 1992 was hij Gemeenschapsminister van Binnenlandse Aangelegenheden en Openbaar Ambt. Tussen 1992 en 1998 was Luc Van den Bossche Vlaams Minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken en vanaf 1995 tevens Minister Vice-president van de Vlaamse Regering. Daarna bekleedde hij de functie van Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken (1998-1999), het jaar nadien werd hij Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken, belast met Volksgezondheid. Hij sloot zijn politieke carrière af in 2003 als Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Besturen. Thans is hij geëngageerd voorzitter en raadsman van tal van onderwijs- en overheidsinstellingen. Hij is de huidige voorzitter van de Associatie Universiteit Gent, het auditcomité ARINSO en sinds 2004 van de Brussels International Airport Company (BIAC), waar hij van 2003 tot 2005 gedelegeerd bestuurder was. Daarnaast zetelt hij in de raad van bestuur van AGB Boom en in de adviesraad van Deloitte en Touche. Zowel de universiteit van Kiev (1997) en van Gent (2004) verleenden Luc Van den Bossche een eredoctoraat, en in 2003 ontving hij de Kubbikprijs - voor buitengewone verdiensten in het vakgebied van de Informatiekunde - van de Universiteit van Tilburg.


Bartel Van de Walle


is Assistant Professor at Tilburg University (the Netherlands) and visiting research assistant professor at the New Jersey Institute of Technology (USA). He received his MSc and his PhD in Applied Mathematics and Computer Science from Ghent University (Belgium). His dissertation research was on preference modeling and multi-criteria decision analysis, two areas which are still at the basis of his current research on information systems for crisis management and response (ISCRAM), for which he has been awarded a Marie Curie Intra-European Fellowship. He is co-founder of the international ISCRAM Community (http://www.iscram.org) and has organized several sessions, tracks, workshops and international conferences in this area. Bartel is serving on the board of the Journal of Information Technology Theory and Applications (JITTA) as a senior editor and is on the Editorial Board of the Journal of Homeland Security and Emergency Management. He has published more than 50 papers in proceedings of international conferences and journals, and has served as an expert reviewer for the American and Dutch National Science Foundation and the European Commission.

Report

Na het breedgerichte en multidisciplinaire kick-off event rond Early Warning Signals, dat CROSSTALKS in juni 2005 organiseerde, initieerde het kleinschaliger en meer besloten format van een science & industry lunch een open en constructieve dynamiek, die toeliet wat dieper in te gaan op de zaken. Hoewel het thema “early warnings” en “publieke veiligheid” werd belicht vanuit 3 verschillende perspectieven - het federale veiligheids- en detentiebeleid (Brice De Ruyver), de aanzet voor een publiek-private samenwerking rond bedrijfsbeveiliging (Yvan De Mesmaeker) en het risicobeheersbeleid van één van de grootste risicobedrijven in ons land (Luc Van den Bossche), werd bij de discussies meteen duidelijk dat early warnings, van welke finaliteit ook, altijd gestalte krijgen binnen een zeer complexe beheersingsstrategie. Daarbij speelt steeds het knowledge=power principe. Hoe sneller en groter de kennis van zaken, hoe groter de kans op de ontwikkeling van een succesvolle beheersingsstrategie. Hoe meer kennis, hoe groter de detectie van signalen, hoe groter de kans dat er een zekere logica valt te ontwaren, op basis daarvan informatie op te bouwen, die informatie te analyseren en te verrijken en die vervolgens te verspreiden.

Read more.