Crosstalks

2017: Fatima Mernissi Leerstoel: Macht, gender en islam

Intro

De Marokkaanse sociologe Fatima Mernissi (1940–2015) was de grote inspirator voor de ontwikkeling van het feminisme in de moslimwereld. Haar werk verkent het spanningsveld tussen macht, gender en islam en slaat bruggen tussen het Westen en de Arabische wereld.

About

De Fatima Mernissi leerstoel wil, net als Fatima Mernissi zelf, bruggen slaan en emanciperen. Er is een academisch luik en een maatschappelijk luik. Het unieke aan de Mernissi leerstoel is dat beide niet in parallel verlopen maar vanuit een synergie op zoek gaan naar een vernieuwend proces voor een maatschappelijke solidariteit in Brussel.

Vanuit het gedachtegoed van Fatima Mernissi en vanuit het Brusselse middenveld en de organisaties die moslimjongeren en -vrouwen bereiken wil de leerstoel een maatschappelijke verbinder zijn. Vandaar dat van bij de start samengewerkt wordt met lokale organisaties en gemeenschapscentra om de leerstoel vorm te geven, activiteiten te organiseren en een netwerk uit te bouwen. VUB wil als instelling in Brussel maar vooral samen met Brussel een vernieuwend cultureel maatschappelijk programma uitbouwen, dat een springplank kan vormen naar een gemeenschappelijke toekomst. En wat voor Brussel werkt, kan misschien een blauwdruk worden voor andere academische instellingen, steden en maatschappelijke organisaties.

Partners

   

Organisation

Marleen Wynants is CROSSTALKS Operational Director
[E]
[T] 32 (0)2 629 22 18

Goedele Nuyttens is CROSSTALKS Production Manager
[E]
[T] 32 (0)2 629 22 18