Crosstalks

20-06-2017 - Horizon 2120. The notion of time in the interaction of the arts and sciences

Info

Date: 
20 Jun 2017
Place: 

Bozar (Glasramenzaal), Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel

Het project Bozar Art & Science heeft tot doel de wisselwerking te bevorderen tussen kunstenaars en wetenschappers, met ruimte voor breed maatschappelijke, globale en lokale onderwerpen. Tijd in al haar dimensies vormt het centrale thema. De denkbeeldige tijdshorizon is 2120.
Om de visie van het project aan te scherpen, organiseert de werkgroep Art & Science een eerste workshop over het thema 'tijd'.
De projectwerkgroep past in het beleidsplan 'kunst en wetenschap' van Bozar. In september 2017 opent Bozar een permanent lab. De werking ervan bestaat uit residenties, presentaties en reflectie. Bozar Lab beoogt een (samen)werking met gelijkaardige initiatieven in binnen- en buitenland.

Programme: 

13:00 - Verwelkoming & introductie door Paul Dujardin & Elisabeth Monard

13:10 - Sessie 1: Jorgen D'Hondt (VUB) & Anaïs Tondeur: 'From the origins to present… and back'

While we unravel the past from present observations, we invite in this presentation to engage with the plurality of temporal dynamics, which lead to our present.

13:40 - Sessie 2: Peter Beyls & Christophe De Jaeger (Gluon): 'Art & Development (o.v.)'

14:10 - Sessie 3 & 4 - Johan Wagemans (KU Leuven), Patrick Ceyssens, Anne-Mie Van Kerckhoven & Hilde Van Gelder (KU Leuven): 'Tijd in waarneming, geheugen en visuele kunst'

Johan Wagemans gaat in op concepten en fenomenen die relevant zijn voor de rol van tijd in waarneming en geheugen. Daarna volgen twee bijdragen van kunstenaars die relevant werk tonen en bespreken: Patrick Ceyssens (Round a Roundabout) en Anne-Mie Van Kerckhoven (The Jakarta Two Times en Achterover). We sluiten af met een kunsttheoretische bespreking door Hilde Van Gelder van het projectiewerk Occasio van Victor Burgin.

15:10 - Sessie 5: Koenraad Jonckheere (UGent) & Katelijne De Corte: Beeld en beeldtaal (o.v.)

15:40 - Sessie 6: Philippe Claeys (VUB) & Bas Smets: 'Andere tijden/Andere steden'

In de 18de eeuw vormde hygiëne het grote risico van de open Zenne in Brussel. Anno 2017 zorgt de doorgedreven verstedelijking voor het risico van overstroming bij elke zware regenval. Alleen een aandachtige topografische en geografische benadering kan tot toekomstgerichte innovatie leiden. In navolging van de Operating Manual for Spaceship Earth van Buckminster Fuller zorgde de interactie tussen de vakgroep Earth System Sciences van VUB en de landschapsarchitecten van Bureau Bas Smets voor een wetenschappelijk onderbouwde argumentatie voor architecturale beslissingen en het begrip van de stad Brussel als productief landschap, met een hoge Robocop factor of le paysage augmenté.

16:10 - Sessie 7: Pascal Gielen (UA) en Renzo Martens: 'Het ritme van kunst'

Renzo Martens en Pascal Gielen spreken over het ritme van kunst. Hoeveel tijd heeft een artistiek werk nodig om binnen een specifieke cultuur te rijpen en in te bedden? En wat doet een opdringende marktwerking met deze tijdslogica?

16:40 Debat

17:40-18:00 Afronding

Registration

Voor deelname, mail naar goedele.nuyttens@vub.be of marleen.wynants@vub.be

Bios / Slides

De projectwerkgroep bestaat uit: Elisabeth Monard (projectleider, eresecretaris-generaal FWO), Barbara Baert (KU Leuven), Peter Beyls (kunstenaar-wetenschapper), Kurt De Boodt (dramaturg BOZAR), Christophe De Jaeger (BOZAR LAB/Gluon), Ralph Dekoninck (UCL), Jorgen D’Hondt (VUB & CERN), Paul Dujardin (CEO & Artistic Director Paleis voor Schone Kunsten, Brussel), Pascal Gielen (Antwerp Research Institute for the Arts, UAntwerpen), Koenraad Jonckheere (Jonge Academie/UGent), Renzo Martens (kunstenaar), Karl Van den Broeck (BOZAR Agora), Johan Wagemans (KU Leuven) en Marleen Wynants (VUB-Crosstalks).