Crosstalks

10/11/2015 - Redelijk Eigenzinnig - Lezing Klimaat en duurzaamheid

Info

Date: 
10 Nov 2015
Place: 

La Tentation, zaal Budha, Laekensestraat 28, 1000 Brussel

Het klimaatvraagstuk wordt wellicht hét centrale ecologische, economische, sociale en morele vraagstuk van de 21ste eeuw vanwege zijn verregaande impact op andere wereldproblemen. In deze lezing zal een wetenschappelijke stand van zaken opgemaakt worden aangaande de oorzaken en gevolgen van de huidige opwarming van de aarde. Er zal aandacht besteed worden aan: (i) de argumenten die aantonen dat de mens grotendeels verantwoordelijk is voor de stijging van de aardtemperatuur met 0.8°C sinds het begin van de 20ste eeuw, hoofdzakelijk als gevolg van de verbranding van fossiele brandstoffen, (ii) de gevolgen die dat nu al heeft op velerlei fysische en biologische systemen, (iii) de verwachtingen tot 2100 en in de periode daarna, en (iv) de maatregelen die nodig zijn om de ergste gevolgen te vermijden.

Programme: 

19.00-21.00h.:

Lezing door Philippe Huybrechts: 'Oorzaken en gevolgen van de opwarming van de aarde'

Op 24 november vindt in het kader van deze lezing ook een debat plaats.

Registration

Enkel niet-VUB-studenten of VUB-studenten die niet zijn ingeschreven voor het vak ‘Redelijk Eigenzinnig’ dienen zich in te schrijven voor deze lezing.

Klik hier voor de online registratiemodule op de website van Redelijk Eigenzinnig

 

 

 

Bios / Slides

Prof. Dr. Philippe Huybrechts (°1962) is hoogleraar in de klimatologie en de glaciologie aan de Vrije Universiteit Brussel, verbonden aan het departement geografie en de interdisciplinaire onderzoeksgroep Earth System Science. Zijn onderzoek situeert zich op het gebied van de numerieke modellering van gletsjers en ijskappen en hun interacties met het klimaatsysteem. Hij is lid van het IPCC en mede-auteur van opeenvolgende IPCC-evaluatierapporten voor Working Group I (Natuurwetenschappelijke basis).