Crosstalks

07/03/2017 - Authenticiteit in vrouwelijk leiderschap

Info

Date: 
7 Mar 2017
Place: 

VUB, Campus Etterbeek, PLeinlaan 2, 1050 Brussel (gebouw M015)

Nog al te vaak wordt leidinggeven als een mannelijke eigenschap gezien waardoor vrouwelijke leidinggevenden op verschillende manieren geconfronteerd worden met genderstereotiepen. In deze workshop brengen actrice Nele Snoeck en onderzoeker Angie Van Steerthem (Vlerick Business School) inzicht in factoren die de authenticiteit en het langetermijnsucces in leidinggevende posities kunnen versterken of belemmeren.

Programme: 

Deze workshop (i.s.m. Vlerick en Stinex bvba) focust voornamelijk op het individuele niveau, en meer bepaald op authenticiteit als voorwaarde voor succesvol en duurzaam leiderschap. De deelnemers staan stil bij het belang van lichaamstaal en stemgebruik en bij hun eigen waarden, en koppelen dat aan bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek.
Door middel van theatertechnieken wordt een gedragsrepertoire vooropgesteld dat een authentieke leiderschapsstijl mogelijk maakt. Door als leidinggevende uit te gaan van kwetsbaarheid (het (er)kennen van je werkpunten), openheid (voor feedback en andere inbreng), en persoonlijke waarden, worden medewerkers gemotiveerd om mee te stappen in een authentieke manier van communiceren en handelen.

Programma:

09:00 – Onthaal

09:30 – Start sessie

11:00 – Pauze

11:20 – Deel 2

12:30 – Einde sessie

 

Deze workshop is volzet.

Registration

Deze workshop is volzet.